« March 2008 | Main | May 2008 »

April 2008 Archives

April 1, 2008

Backstreets of Helenelund

After wandering around Kista woods I took a walk through Helenelund again.

IMGP3172.JPG Location
IMGP3173.JPG Location
Journey

April 2, 2008

Kista spires

Another view of modern spires in Kista.
IMGP3174.JPG Location
Journey

April 3, 2008

Uppsala again

I wanted to show A. the runestones in Uppsala, so we bundled onto a crowded train and headed north. Thankfully the connection from Uplands Vasby wasn't so busy and we had a chance to relax a little before hitting the bitter cold of easter.

IMGP3177.JPG Location
IMGP3178.JPG Location
IMGP3179.JPG Location
IMGP3185.JPG Location
Journey

April 4, 2008

A. with an Uppsala runestone

A. with a runestone.

IMGP3183.JPG Location
Journey

April 5, 2008

Uppsala slott

We walked up the hill from Uppsala to the castle on top of the hill.

IMGP3191.JPG Location
IMGP3194.JPG Location
Journey

April 6, 2008

Inverness

I took the bus to Mörby station, which was interesting more for the narrow gauge railway that runs through it than anything else. So I walked back toward town through Inverness.

IMGP3205.JPG Location
IMGP3206.JPG Location
IMGP3208.JPG Location
Journey

April 7, 2008

Ulriksdal Slott

On the way back from Inverness I stopped by Ulriksdal Slott.

IMGP3215.JPG Location
IMGP3218.JPG Location
IMGP3220.JPG Location
IMGP3222.JPG Location
IMGP3225.JPG Location
IMGP3226.JPG Location
Journey

April 8, 2008

Edsviken lakeside

Walking back from Ulriksdal Slott along the lakeside of Lake Edsviken (Swedish).

IMGP3233.JPG
IMGP3235.JPG
IMGP3236.JPG

April 13, 2008

Odens berg

From the board at the site (I couldn't find any information with Google):


"Här är ett område fullt av historia. Det börjar med Odens Berg under Järnåaldern och går from till statarnas 1930-tal.

Väster om vägen har registrerats ett 60-tal flacka gravar. Vid vägen mot Ärsta ligger ett gravfält med ett 20-tal gravhögar. Att urskilja de flacka fornlämningarna är svårt om man inte är specialist.

De flacka gravformerna tyder på att den äldsta delen i det här fornminnesområdet är det väster om vägen. Där ligger en stor kvadratisk stensättning. Den har tydliga kantstenar och har haft en rest sten i mitten.

Vid undersökningar av gravar har det visat sig att resta stenar placerades på mansgravar. Gravklot ligger följaktligen på kvinnogravar.

Fornlämningarna gränsar till den gamla fastigheten Onsberga. Den hette på 1300-talet Odensberg och tyder på forntida Odenskult här i trakten.

Odens Berg tyckte de först kristnade illa om. Namnet var ju hedniskt och hade att göra med den förkristna tron på Oden, Tor, Frö och de andra gudarna.

Gravhögarna nära Ärsta är med sin välvda form typiska för gravskicket århundradena innan kristendomen kom till landet.

Gravarna är inte utgrävda men en undersökning skulle sannolikt resultera i fynd av brända ben, keramikbitar, redskap, smycken and kanske vapen. Brandgravskicket var det vanliga under denna tid.

I närheten fanns en gård eller mindre by under järnålderns slutskede. Kanske låg den vid Ärsta där den nuvarande bebyggelsens gårdar ligger."

Which I think means roughly:


"Here is an area full of history. That began with Odens Berg until 1930s.

West of the road are 60 flat graves. With the road to Ärsta lie a gravefield with 20 grave piles. Discerning the ancient ruins are hard without a specialist.

The flat graves indicate the oldest memorials are west of the road. There lie square stones. That have been carved and put up.

Excavations show they stand on graves. Grave spheres lie following the women.

The area shows the old border of Onsberga. The in 12th century called Odensberg after ancient Oden worshippers.

Odens Berg thought badly of the first Christians. Name was heathen and had made believe in Oden, Thor, Froe and the other gods.

Grave piles near Ärsta are made in arched form typical of graves in the centuries before Christendom game to the land.

Excavations have found a burnt leg, bits of pottery, tools, jewelry and perhaps weapons. Fire graves lay until this time.

In the vacinity was a farm until the end of the iron age. Maybe near Ärsta where the modern farm lies."


...if anyone has any better suggestions for the translation let me know.

IMGP3244.JPG Location
Journey

April 14, 2008

Runtuna Kyrka

Runtuna (Swedish) is a small parish to the north of Nyköping.

IMGP3250.JPG Location
IMGP3252.JPG Location
IMGP3253.JPG Location
Journey

April 15, 2008

Runtuna Kyrka Runestones

Outside Runtuna Kyrka there are a couple of rune stones, one of which is, I believe, Sö 143.

"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.".

IMGP3246.JPG Location
IMGP3251.JPG Location
IMGP3247.JPG Location
IMGP3249.JPG Location
Journey

April 16, 2008

Taxinge Cairn

Just outside Taxinge ("home of the young badgers") lies a castle, but I didn't find that. Instead I found a cairn marking a medieval burial ground.

IMGP3257.JPG Location
Journey

April 17, 2008

Aspa stream

Outside the small village of Aspa is a brook.

IMGP3262.JPG Location
Journey

April 18, 2008

Runestones outside Aspa

Standing by a bridge over a brook outside Aspa stand a couple of rune stones.

IMGP3263.JPG Location
IMGP3264.JPG Location
IMGP3265.JPG Location
Journey

April 19, 2008

Aspa runestones

The small village of Aspa has a number of rune stones

IMGP3270.JPG Location Sö 137 Side A
"þura : raisþi : stin : þ--si at : ubi : buanti : sin"
"Þora ræisþi stæin þ[ann]si at Øpi, boanda sinn."
"Þóra raised this stone in memory of Œpir, her husbandman."
IMGP3266.JPG Location Side B
": stain : saR:si : stanr : at : ybi : o þik*staþi : at ¶ : þuru : uar : han : uestarla : uakti : karla ¶ [sa þar] * sunr þaþ * raknasuatau(k)i(f)maR[sua]"
"Stæinn saRsi standr at Øpi a þingstaði at Þoru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sa þaR sunR það. ..."
"This stone stands in memory of Œpir, on the Assembly-place in memory of Þóra's husband. He armed(?) (his) men in the west. The son saw this there ..."
IMGP3269.JPG Location

IMGP3268.JPG Location Sö 138
": hiar : stainr : stin : at : kuþan : ybis : arfa : ak : þurunaR kylu : broþurs : kuþ hialbin : at :"
"Hier stændr stæinn at goðan Øpis arfa ok ÞorunnaR, Gyllu broðurs. Guð hialpin and."
"Here stands the stone in memory of Œpir's and Þórunnr's good heir, Gylla's brother. May God help (his) spirit."
IMGP3271.JPG Location

IMGP3273.JPG Location Sö 141
"sloþi auk * rahnfriþ * þau * litu * biþi * bro * k(i)ara * a... * (s)...in * ra-(s)n * eftiR ihulbiarn * sun sin *"
"Sloði ok Ragnfriðr þau letu baði bro gæra o[k] s[tæ]in ræ[i]sa æftiR Igulbiorn, sun sinn."
"Slóði and Ragnfríðr, they both had the bridge made and the stone raised in memory of Ígulbjôrn, their son."
IMGP3275.JPG Location Sö 289
"ostriþ : lit : -ira : ku(m)... ...usi ÷ at : anunt ÷ auk : raknualt : sun : sin ÷: urþu : ta...R : - (t)an...-...(k)u : ua-u : rikiR : o rauniki : ak : snialastiR : i : suiþiuþu"
"Astrið let [g]æra kum[bl þa]usi at Anund ok Ragnvald, sun sinn. Urðu da[uði]R [i] Dan[mar]ku, va[R]u rikiR a Rauningi ok sniallastiR i Sveþiuðu."
"Astrid had this memorial made after Anund and Ragnvald, her son. (They) died in Denmark, were powerful in Rauningi and the ablest in Sweden."
IMGP3277.JPG Location
Journey

April 20, 2008

Aspa lake view

As well as the rune stones the small village of Aspa has a beautiful view of the lake - indeed this was, in ancient times, a very important place in Sweden as all of the kings would cross the river here.

IMGP3278.JPG Location
Journey

April 21, 2008

Gnesta

On my way back from Aspa and Runtuna I stopped at the small town of Gnesta, this is a small town at the periphery of the SL Stockholm commuter rail system. It reminded me, in some ways, of Fort William, though it is half the size.

IMGP3283.JPG Location
IMGP3287.JPG Location
Journey

April 22, 2008

Järna runestone

In the small town of Järna I found another rune stone, by the church. I didn't know, when I was there, that Järna is the home of Anthroposophy in Sweden.

IMGP3291.JPG Location
IMGP3295.JPG Location
Journey

April 23, 2008

Södertalje Syd

Just outside Södertalje is a Scania truck factory. There is a massive rail interchange associated with it, though I'm not sure they still use rail as a major transport for their finished vehicles.

IMGP3300.JPG Location
IMGP3302.JPG Location
Journey

April 24, 2008

Broby bro runestones

This first looks a lot like other rocks in the ground in this area, but I stopped to take a closer look because of the little information board by it - even standing next to it it wasn't obvious it was actually a carved stone.
IMGP3304.JPG Location
IMGP3306.JPG Location
IMGP3307.JPG Location
U163 "Gamall and Sveinn and Farulfr had the rock-slab carved in memory of Þórir, their father; and Gamall in memory of his foster-father. ...-fastr cut."
IMGP3310.JPG Location
U151 "Þorbjôrn and Ingiþóra had this stone raised in memory of Ígull, their father; and Erinvé in memory of her husbandman and in memory of ..."
IMGP3311.JPG Location
"Jarlabanki ... He met his end in Greece."
IMGP3312.JPG Location
"... carved the runes ... may help... his"
These last two are U139 & U140 (though I don't know which way around)
IMGP3314.JPG Location
IMGP3326.JPG Location
U150 "* iarla*b]aki * auk * fastui * litu * raisa * stina * aftiR [* suain * sun * sin"
"Iarlabanki ok Fastvi letu ræisa stæina æftiR Svæin, sun sinn."
"Jarlabanki and Fastvé had the stones raised in memory of Sveinn, their son."
IMGP3327.JPG Location
Journey

April 25, 2008

Broby bro grave fields

Not far from the roadside runestones there is a gravefield.

IMGP3315.JPG Location
IMGP3323.JPG Location
Journey

April 26, 2008

Vallentuna Kyrka

IMGP3349.JPG Location
IMGP3357.JPG Location
IMGP3361.JPG Location
Journey

April 27, 2008

Helenelund railway

Turning right before Helenelund station there is a piece of wasteland between the railway and the E4 road. Through this wasteground there is a path, so I was curious about where it went. It doesn't go anywhere, just getting narrower and less inviting until the sun set and it was time to go home.
IMGP3365.JPG Location
IMGP3366.JPG Location
Journey

April 30, 2008

Broby bro grave fields rune stones

Hiding in the corner of the gravefield are another three rune stones, as well as those by the roadside.

IMGP3316.JPG Location
U135 "× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu * raisa + staina þasa * at * austain faþur × sin × auk × bru × þasa karþu × auk × hauk þana ×"
"Ingifastr ok Øystæinn ok Svæinn letu ræisa stæina þessa at Øystæin, faður sinn, ok bro þessa gærðu ok haug þenna."
"Ingifastr and Eysteinn and Sveinn had these stones raised in memory of Eysteinn, their father, and made this bridge and this mound."
IMGP3318.JPG Location
U137 "* aystin * auk * astriþr * raistu * stina * aftir * kak * sun * sin *"
"Øystæinn ok Æstriðr ræistu stæina æftiR Kag(?)/Gag(?), sun sinn."
"Eysteinn and Ástríðr raised the stones in memory of Kagr(?)/Gagr(?), their son."
IMGP3320.JPG Location
U136 "× astriþr × la(t) + raisa × staina × þasa × [a]t austain × buta sin × is × suti × iursalir auk antaþis ub i × kirkum"
"Æstriðr let ræisa stæina þessa at Øystæin, bonda sinn, es sotti IorsaliR ok ændaðis upp i Grikkium."
"Ástríðr had these stones raised in memory of Eysteinn, her husbandman, who attacked Jerusalem and met his end up in Greece."
IMGP3322.JPG Location
Journey

About April 2008

This page contains all entries posted to Stockholm and beyond in April 2008. They are listed from oldest to newest.

March 2008 is the previous archive.

May 2008 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33