« Dalby Church rune stone | Main | Vik Country Estate »

Västeråker rune stones

Outside the church at Västeråker are a couple of rune stones. Then a few more across the countryside nearby.
2009-04-26/DSCN0561.JPGLocation
Upplands 847:
"Åsger och Gislög lät resa denna sten efter sina två söner, Ådjärv och Slode. Åsmund högg rätta runor för den som skall tyda. Åsmund ... ristade."
2009-04-26/DSCN0563.JPGLocation
Upplands 846:
"Jovurfast, ...-fast, Vigunn, de lät [rista] dessa [runor] efter sin fader, Åse, Kättilbjörn, Ger, efter sin svärfar, ... efter sin man."
2009-04-26/DSCN0569.JPGLocation
2009-04-26/DSCN0572.JPG
2009-04-26/DSCN0570.JPG

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://neil.hopcroft.name/mt-tb.cgi/445

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 17, 2009 8:39 AM.

The previous post in this blog was Dalby Church rune stone.

The next post in this blog is Vik Country Estate.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33